Aktuality

Mimosemestrální kurz: Válka jako filosoficko-technicko-ekonomický fenomén (ZS 2023/24)

Vyučující: Mgr. Ing. Jan Krist a Ing. Martin Helebrant, MBA Co je to válka? Válka je „selháním lidského rozumu“, ale současně jedním z nejvýznačnějších hybatelů pokroku. Jak to, že žijeme v míru, ale současně jsme v každodenní válce? Jaké jsou souvislosti mezi historií válčení, technikou a ekonomikou? A – můžeme bez pochopení války porozumět povaze […]

Mimosemestrální kurz: Válka jako filosoficko-technicko-ekonomický fenomén (ZS 2023/24)

Konference Fortifying Democracy for the Digital Age: Interdisciplinary Perspectives (2023)

Mezioborová akademická konference pořádaná 18-20. května 2023 se bude zabývat dopadem epistemické demokratizace na politickou demokracii v dnešní digitální éře. S tím, jak tradiční informační struktury shora dolů ustupují platformám sociálních médií, jsme svědky revoluční změny ve způsobu sdílení a konzumace informací. Tato transformace přináší demokratickým společnostem příležitosti i rizika. Cílem konference bude podpořit diskusi […]

Konference Fortifying Democracy for the Digital Age: Interdisciplinary Perspectives (2023)

Nová zahraniční monografie o behaviorální politické ekonomii a demokratické teorii získala ocenění v Ceně rektora VŠE o prestižní publikaci

Monografie Petra Špeciána Behavioral Political Economy and Democratic Theory: Fortifying Democracy for the Digital Age zkoumá výzvy, které pro liberální demokracie vyplývají ze střetu mezi moderními technologiemi a hranicemi lidské racionality. Základní otázkou knihy je, jak těmto výzvám čelit, aniž by v rámci politického systému došlo k oslabení realizace demokratických hodnot. Při hledání odpovědi předkládá […]

Nová zahraniční monografie o behaviorální politické ekonomii a demokratické teorii získala ocenění v Ceně rektora VŠE o prestižní publikaci

Válka ve filosoficko-ekonomických souvislostech (2022)

Katedra filosofie Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze pořádá ve dnech 2.-3. června 2022 vědeckou konferenci „Válka ve filosoficko-ekonomických souvislostech“. Podrobnosti se zájemci mohou dozvědět na webové stránce věnované konferenci.

Válka ve filosoficko-ekonomických souvislostech (2022)

Mezinárodní symposium „Mezi slovenskou a českou filosofií“ /4.5.2022/

Katedra filosofie NF VŠE v Praze ve spolupráci s Maticí slovenskou organizuje dne 4. 5. 2022 mezinárodní symposium „Mezi slovenskou a českou filosofií“, jehož společným tématem budou filosofická východiska různých aspektů českého a slovenského kulturního dědictví. Cílem této akce je prispět k lepšímu vzájemného pochopení vztahů mezi těmito dvěma národy, které jsou spojeny nejen společnou československou minulostí, […]

Mezinárodní symposium „Mezi slovenskou a českou filosofií“ /4.5.2022/

SMUTEČNÍ ZPRÁVA: opustil nás dlouholetý kolega doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc.

Doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc. (23. ledna 1941 – 7. ledna 2021) 7. leden 2021 – jeden obyčejný den na počátku nového roku. Na první pohled nijak zvláštní či výjimečný den, a přesto se do historie katedry filosofie Vysoké školy ekonomické v Praze zapíše velice smutným, do černa potemnělým písmem. Toho dne pozbyl fyzického bytí […]

SMUTEČNÍ ZPRÁVA: opustil nás dlouholetý kolega doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc.

1. Noc Filozofie

V noci z 16. na 17.  června, od 19 do 3 hodin ráno, proběhne první Noc filozofie v Praze. Na tuto akci se do Prahy sjede 55 filozofů z Francie, Maďarska, České republiky, Polska a Slovenska. Široké veřejnosti bude nabídnuta série přednášek, debat, agor, literárních pásem, uměleckých představení, filmových projekcí, koncertů  a výstav, to vše na téma „Obrazy, […]

1. Noc Filozofie

Doc. PhDr. Jiří Vaněk, CSc.: FILOSOFIE V KULTUŘE ZÁPADNÍ TRADICE

Doc. PhDr. Jiří Vaněk, CSc. (více zde) přednáší filosofii (včetně etiky), estetiku a dějiny výtvarného umění jako člen katedry filosofie Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomicke v Praze. Publikoval knihy Filosofie a kultura v evropských dějinách (2007), Způsoby estetického prožívaní (2009), Obecná, ekonomická a informační etika (2010), Estetika v proměnách prožitků (2012). Je spoluautorem slovníku Tezaurus estetických výrazových kvalít (2011). FILOSOFIE V KULTUŘE ZÁPADNÍ TRADICE je přehledným […]

Doc. PhDr. Jiří Vaněk, CSc.: FILOSOFIE V KULTUŘE ZÁPADNÍ TRADICE

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: