Aktuality

Mimosemestrální kurz: Válka jako filosoficko-technicko-ekonomický fenomén (ZS 2021/22)

Vyučující: Mgr. Ing. Jan Krist a Ing. Martin Helebrant, MBA Co je to válka? Válka je „selháním lidského rozumu“, ale současně jedním z nejvýznačnějších hybatelů pokroku. Jak to, že žijeme v míru, ale současně jsme v každodenní válce? Jaké jsou souvislosti mezi historií válčení, technikou a ekonomikou? A – můžeme bez pochopení války porozumět povaze […]

Mimosemestrální kurz: Válka jako filosoficko-technicko-ekonomický fenomén (ZS 2021/22)

SMUTEČNÍ ZPRÁVA: opustil nás dlouholetý kolega doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc.

Doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc. (23. ledna 1941 – 7. ledna 2021) 7. leden 2021 – jeden obyčejný den na počátku nového roku. Na první pohled nijak zvláštní či výjimečný den, a přesto se do historie katedry filosofie Vysoké školy ekonomické v Praze zapíše velice smutným, do černa potemnělým písmem. Toho dne pozbyl fyzického bytí […]

SMUTEČNÍ ZPRÁVA: opustil nás dlouholetý kolega doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc.

1. Noc Filozofie

V noci z 16. na 17.  června, od 19 do 3 hodin ráno, proběhne první Noc filozofie v Praze. Na tuto akci se do Prahy sjede 55 filozofů z Francie, Maďarska, České republiky, Polska a Slovenska. Široké veřejnosti bude nabídnuta série přednášek, debat, agor, literárních pásem, uměleckých představení, filmových projekcí, koncertů  a výstav, to vše na téma „Obrazy, […]

1. Noc Filozofie

Doc. PhDr. Jiří Vaněk, CSc.: FILOSOFIE V KULTUŘE ZÁPADNÍ TRADICE

Doc. PhDr. Jiří Vaněk, CSc. (více zde) přednáší filosofii (včetně etiky), estetiku a dějiny výtvarného umění jako člen katedry filosofie Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomicke v Praze. Publikoval knihy Filosofie a kultura v evropských dějinách (2007), Způsoby estetického prožívaní (2009), Obecná, ekonomická a informační etika (2010), Estetika v proměnách prožitků (2012). Je spoluautorem slovníku Tezaurus estetických výrazových kvalít (2011). FILOSOFIE V KULTUŘE ZÁPADNÍ TRADICE je přehledným […]

Doc. PhDr. Jiří Vaněk, CSc.: FILOSOFIE V KULTUŘE ZÁPADNÍ TRADICE