Mimosemestrální kurz: Válka jako filosoficko-technicko-ekonomický fenomén (ZS 2019/20)