Nicov 2011 – Filosofické základy metodologie ekonomie

Program kolokvia:

Sobota 9:00 – 12:30
Workshop grantového projektu „Filosofické základy metodologie ekonomie”

  • Tomáš Vaverka: EKONOMICKÉ MYŠLENÍ JANA LOEVENSTEINA
  • Petr Špecián: WEBER A SCHÜTZ O LIDSKÉM JEDNÁNÍ
  • Tomáš Krištofóry: V JAKÉ MÍŘE PŘIJAL HAYEK HUMOVU TEORETICKO-HISTORICKOU METODU?
  • Lukáš Bernat: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A METODOLOGIE EKONOMIE
  • Pavel Janda (hostující řečník): PROBLEMATIKA REFERENCE VE VĚDĚ

ODPOLEDNE
Výlet do přírody
19:00
Večerní filosofický klub na téma „Budoucnost filosofie na VŠE“
Posezení v klubovně, neformální rozprava o perspektivách filosofie v rámci VŠE

  • Ondřej Bečev: SPOLEČNOST PRO KOGNITIVNÍ VĚDU A FILOSOFII
  • Ondřej Havlíček: FILOSOFIE NA VŠE OČIMA STUDENTŮ VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Neděle 10:00 – 12:00
Pokračování rozpravy předešlého dne, závěr a usnesení se nad společnými body