Psaní a obhajoba odborné práce

Informace o hodnocení a obsahu předmětu naleznete v sylabu v ISIS. Při vypracování dílčích povinností se řiďte níže uvedenými vzory:

Texty k metodologii vědy jsou zde (přihlášení: použijte Vaše uživatelské jméno do InSISu ve formě xxxxx@vse.cz a heslo do InSISu).

Povinné články k semináři jsou následující (ke stažení na scholar.google.com, nebo ve školních databázích):

  • J. Svensson – Eight Questions about Corruption
  • K. Keizer et al. – The Spreading of Disorder
  • F. A. Hayek – The Use of Knowledge in Society

Další literatura: