Filosofické kolokvium v Nicově

Nicovké kolokvium je tradiční každoroční akcí katedry filosofie a jejích příznivců. Jedná se o víkendový výjezd, jehož obsahem jsou prezentace a diskuse nad předem zvoleným tématem i navazování nových kontaktů a stmelování kolektivu.

Nicov 2014 – Darwinismus ve filosofii a ekonomii
Nicov 2013 – Apriorismus a geneze etických pravidel
Nicov 2012 – Ekonomická teorie a problém introspekce
Nicov 2011 – Filosofické základy metodologie ekonomie
Nicov 2010 – Filosofie skotského osvícenství – A. Smith, D. Hume, F. Hutcheson a další
Nicov 2009 – Etika a ekonomie
Nicov 2007 – Mládí a filosofie
Nicov 2005 – Modernita a holocaust
Nicov 2004 – Svoboda a společnost
Nicov 2004 – Filosofický víkend mladých ekonomů