Společnost pro kognitivní vědu a filosofii

Společnost pro kognitivní vědu a filosofii vznikla jako studentské sdružení při Katedře filosofie, s cílem rozšířit standardně poskytovaný rozsah výuky filosofie kognitivních věd o další aspekty, kterým při normální výuce není poskytován takový prostor. Hlavní těžiště činnosti Společnosti spočívá v pořádání každoměsíčních diskusních setkání se zajímavými odborníky.

Společnost byla neformálně ustavena v dubnu 2011 studenty filosofie a kognitivní informatiky na Vysoké škole ekonomické v Praze a od roku 2012 zde funguje jako oficiálně registrované studentské sdružení.