Ing. Petr Špecián, Ph.D.

Články v časopise s impakt faktorem

ŠPECIÁN, Petr. Od Misese k Schutzovi. Otázka apriorismu v ekonomii. Politická ekonomie [online], 2012, roč. 60, č. 3, s. 395–410. ISSN 0032-3233. URL: http://www.vse.cz/polek/abstrakt.php3?IDcl=848.

ŠPECIÁN, Petr. Svět a věda u Ludwiga von Misese. Esej o misesovské metafyzice. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 4, s. 335–346. ISSN 0046-385X.

Články v časopise – recenzované

ŠPECIÁN, Petr. Problematičnost základní teze Humova empirismu. E-logos – Electronic Journal for Philosophy [online], 2010, č. 8. 18 s. ISSN 1211-0442. URL: http://e-logos.vse.cz/index.php?article=282.

ŠPECIÁN, Petr. Alfred Schütz – od Husserla k Rakouské ekonomii. E-logos [online], 2011, roč. 17, č. 9. 25 s. ISSN 1211-0442. URL: http://e-logos.vse.cz/index.php?article=299.

ŠPECIÁN, Petr. Weber a Schütz o lidském jednání. E-logos – Electronic Journal for Philosophy [online], 2011, roč. 17, č. 14. 19 s. ISSN 1211-0442. URL: http://e-logos.vse.cz/index.php?article=304.