Současná filosofie vědy 2018

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci Současná filosofie vědy, kterou organizuje Katedra filosofie Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). Konference se bude konat 14. 9. 2018 v budově VŠE na nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3. Naším cílem je vytvořit prostor pro setkání českých a slovenských odborníků zabývajících se tématy, v nichž jsou vědecké metody a teorie předmětem filosofické reflexe, nebo kde je filosofické zkoumání obohacováno poznatky vědy. Konference se zaměří na filosoficky relevantní aspekty společenských a behaviorálních věd.

Vybrané příspěvky budou publikovány v časopise Teorie vědy / Theory of Science, který vydává Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filosofickém ústavu AV ČR. Časopis je indexován mimo jiné v databázích Scopus a ERIH Plus.

V rámci konference bychom chtěli akcentovat zejména následující témata:

  • Vědecké modely a jejich realismus, úloha matematiky ve společenských a behaviorálních vědách, vztah teorie a empirie
  • Evoluční psychologie a epistemologie
  • Racionalita jako vědecký předpoklad, empirické limitace racionality
  • Věda a normativita, hodnotové soudy ve vědě, normativní implikace vědeckých poznatků
  • Objektivita vědy, vědecká paradigmata
  • Cíle vědeckého poznání: deskripce, predikce, vysvětlení

(Abstrakt je možné zaslat i v případě, že Váš příspěvek přímo do těchto témat nespadá.)

Pokyny pro účastníky

Pro aktivní i pasivní účast na konferenci je nutná e-mailová registrace na sfv@vse.cz. Účast je bezplatná. Při zájmu o vystoupení je třeba zaslat také abstrakt příspěvku o rozsahu 100-200 slov. Abstrakty lze zasílat do 30. 6. 2018.

Pro účastníky konference, kteří mají zájem o publikaci v Teorii vědy, platí také termín pro zaslání finálního textu článku 31. 8. 2018. Pro formální úpravu textu je třeba respektovat pokyny dostupné zde. Články mohou být v češtině, nebo v angličtině.

Důležité termíny

Uzávěrka pro přijímání abstraktů: 30. 6. 2018
Potvrzení o přijetí příspěvku: do 20. 7. 2018
Uzávěrka pro přijímání plných textů: 31. 8. 2018

Organizační výbor

Petr Špecián, Ph.D., Národohospodářská fakulta VŠE a Fakulta humanitních studií UK
Miroslav Vacura, Ph.D., Národohospodářská fakulta VŠE
Josef Klement, Národohospodářská fakulta VŠE
Jan Kozák, Národohospodářská fakulta VŠE

Prosíme, abyste jakékoli případné dotazy směřovali na e-mail sfv@vse.cz.

Ke stažení

Call for Papers (tento text) ke stažení v PDF formátu.
Program konference v PDF formátu.