Nicov 2013 – Apriorismus a geneze etických pravidel

Tradiční Nicovské filosofické kolokvium se týkalo široce vymezeného tématu etiky – především se koncentrovalo na vztah ekonomie a etiky, potažmo ekonomie a hodnotových soudů obecně, ale téma bylo možné pojmout i šířeji z hlediska evolučního, filosofického atp.

Program

Detailní program zde.

PÁTEK 10. 5.

Příjezd, setkání u pěnivého moku

SOBOTA 11. 5. 9:30 – 12:30

Blok I: Ekonomie a etika

Večerní filosofický klub

  • Tomáš Kunca: Hume´s science of human nature and foundation of ethics in his A Treatise of Human Nature (Sect. 2.1.11: Of love of fame)

NEDĚLE 12. 5. 9:30 – 12:30

Blok II: Filosofie, věda, etika