Válka ve filosoficko-ekonomických souvislostech (2022)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

konference „Válka v ekonomicko-filosofických souvislostech“ se uskuteční ve dnech 2. a 3. června 2022 (začátek v obou dnech v 10:00) na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomická v Praze v místnosti č. 350 (Nová budova, Praha-Žižkov, Nám. W. Churchilla 4).
Každý příspěvek bude mít k prezentaci 20 minut, poté k němu bude následovat diskuse v délce trvání 10 minut a po skončení jednotlivých bloků bude v případě potřeby vyhrazeno ještě maximálně 20 minut k další diskusi.
Program konference (názvy příspěvků se mohou odlišovat od níže uvedených):

2. 6. 2022

Zahájení:

doc. PhDr. Ján Pavlík, vedoucí katedry filosofie NF VŠE,
Mgr. Ing. Jan Krist, KFIL NF VŠE

I. blok

Doc. PhDr. Ján Pavlík (NF VŠE): Spravedlnost a válka
Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D. (NF VŠE): Hugo Grotius a zákony války
Mgr. et Mgr. Michal Rigel, Ph.D. (FF UHK): Bipolarity „my a oni“ ve vztahu k teorii spravedlivé války
Mgr. Nicol Ložková (GŘ ČD): Moderní válka a její právní úprava, válka v kybernetickém prostoru a její právní úprava.

Přestávka 1 (od 12:20 do 13:20)

II. blok

Mgr. Ing. Jan Krist (NF VŠE): Filosofie a válka
PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D. (NF VŠE): Válka jako nástroj expanze do prostoru
Ing. Martin Helebrant, MBA (Nakit s. p.): Strategie a demokracie

Přestávka 2 (od 15:10 do 15:30)

III. blok

Prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D. (NF VŠE) : Ekonomické příčiny a dopady opiových válek
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (NF VŠE), Mgr. Ondřej Babka (NF VŠE): Reflexe Velké války v Belles-Lettres aneb byla to opravdu ztracená generace?
Ing. Zdenka Johnson, Ph.D. (NF VŠE): Měnová a fiskální politika Německa a USA za 2. světové války
Mgr. Václav Daněk (FF MU): Odpor Čechů proti nucené práci při budování nacistických polních opevnění

3. 6. 2022

I. blok

Ing. Martin Helebrant, MBA (Nakit s. p.): Clausewitz a kybernetický boj
Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D. (FF UJEP): „Proč pořád ještě válka?“
Doc. Dr. Jiří Kašný, Th.D. (AAU): Filosoficko-rétorická analýza tří významných projevů z období války
Václav Pavlů (student FMV VŠE): Rytířství jako soudobý projev jistého způsobu války a jeho částečná destrukce

Přestávka 1 (12:20 do 13:20)

II. blok

Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D. (FF UP): Duginova čtvrtá cesta a Putinova válka
Tom Křížek (student FMV VŠE): Privatizace vojenství: žoldáci, nebo bojovníci spravedlivé války?
Alexandra Tokarčíková (studentka NF VŠE): Analýza techniky a ekonomických aspektov prebiehajúcej hybridnej vojny na Ukrajine: otázka modernosti ruskej armády

V případě zájmu se po přestávce uskuteční diskuse o válce na Ukrajině formou kulatého stolu.

VŠE nehradí ani cestovní náklady, ani nocleh; pokud má někdo zájem o vjezd do areálu (povolení k vjezdu), pak je třeba co nejdříve zaslat patřičné údaje (jméno, příjmení a SPZ). VŠE dále nehradí účastníkům stravu (k dispozici bude občerstvení ve formě chlebíčků, kávy, čaje a jemně perlivé vody); oběd: v areálu VŠE se nacházejí tři restaurace (menza, akademický klub a restaurace, menu cca do 150,- Kč). Na oba večery budou rezervovány v nedaleké restauraci stoly k dalším diskusím, volné zábavě atd.

Výstupem z konference bude sborník, prosíme o zaslání definitivních textů do konce srpna, rozsah příspěvků není omezen, pokud jde o úpravu, řiďte se formou elektronického časopisu E-LOGOS, který provozuje Katedra filosofie NF VŠE. Příspěvky nebudou honorovány.

Adresa pro zasílání příspěvků: jankrist@volny.cz; tel.: 723 835 972.

Všichni další zájemci jsou srdečně zváni.

Generální partner VŠE