Nicov 2005 – Modernita a holocaust

Ve dnech 6.-8.5. 2005 se uskutečnilo v pořadí již třetí kolokvium, odborný seminář, debatní klub či setkání společenství, jehož jádro tvoří posluchači oboru filosofie jako vedlejší specializace na VŠE a jeho absolventi – spolu se svými učiteli. Opět nás přivítalo rekreační a školící zařízení VŠE v Nicově – obci pozoruhodného jména, která leží pod Královským kamenem a je příhodným východiskem cest za malebnými panoramaty Šumavy. Při prvním kolokviu v Nicově jsme společně zakusili okamžik vstupu naší republiky do EU. Třetí kolokvium bylo rámováno neméně závažným kontextem – 50. výročí konce II. světové války. Snad by se někomu mohlo zdát, že téma „filosofického víkendu“ až příliš okatě se zmíněným výročím ladí – přátelé filosofie zase chtějí být „in“, „aktuální“. Téma však organicky vyrostlo z úvah nad svobodou člověka, jako jedno zastavení na cestě lemované snad nevyčerpatelnou pestrostí ohledů lidského údělu. Úděl člověka a lidská svoboda je prostě tím, co setkáními v Nicově provládá.  Modernita a holocaust je titul knihy Zygmunta Baumana. Zdá se, že podává skutečně bezprecendentní analýzu (na pomezí sociologie a filosofie) holocaustu jako v pravdě mezního fenoménu, který by nebyl myslitelný bez četných vymožeností moderny. Diskuse v Nicově ukázaly, že otázka vztahu vymožeností moderny a „produkce morální netečnosti“ je palčivá. Rozprava nad Baumanovým textem nás na jedné straně zavedla až k otázkám vztahu ekonomie a etiky, na druhé straně vyvolala volání – pokračujme v rozpravách o filosofických tematizacích člověka a svobody, zpět k filosofii existence, připravme kolokvium o Sartrovi…

Součástí tradice se stal sobotní odpolední výlet. Nicov I nás zavedl na Obří hrad – nejvýše položené hradiště Keltů v Čechách (nad soutokem zlatonosných potoků), Nicov II znamenal  výstup  na Javorník a mírně adrenalinový sestup (za tmy lesem, ale s horským vůdcem Matejem Gundou). Nicov III byl ve znamení cesty na hrad Kašperk. Ten nezklamal a pestrostí projevů nezklamalo ani počasí: slunce, déšť, sníh, mlha… Výlet mentální síly účastníků neutlumil, nepodařilo se to ani tradičnímu večenímu menu v hostinci obce Nicova, a tak debaty pokračovaly až do pozdní noci. Po nedělních rozpravách se účastníci se shodli na tom, že je nutné uspořádat Nicov IV (Filosofie existence ?) a pokračovat v úsilí o ujasňování si otázek lidské svobody. A to v prostředí názorové tolerance a otevřenosti, v prostředí stimulujícím intenzivní myšlenkovou práci, v prostředí otevřené krajiny – prostě v Nicově.