Katedra filosofie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze usiluje o to, aby studentům umožnila nahlédnout širší intelektuální kontext oborů, na něž se při svém studiu zaměřují. Nabízí předměty zaměřené na získání důkladné orientace v metodologii společenských a zvláště ekonomických věd a zprostředkuje také kontakt s nejdůležitějšími součástmi filosofického a duchovně-kulturního dědictví naší civilizace.

Více »

Doporučujeme:

Významné publikace:

Petr Špecián - Behavioral Political Economy and Democratic Theory: Fortifying Democracy for the Digital Age Vlček Miroslav: Dějiny a společnost. K některým antickým, středověkým a novověkým pojetím filosofie společnosti a dějin Ján Pavlík: Spontánní geneze jazyka
Vlček Miroslav a kolektiv: Přehled dějin poklasické a současné filosofie III Vacura Miroslav a kol.: Přehled dějin novověké filosofie Vlček Miroslav, Hemelík Martin: Přehled dějin antické a středověké filosofie Perspicibilis historia philosophiae I.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: