Katedra filosofie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze usiluje o to, aby studentům umožnila nahlédnout širší intelektuální kontext oborů, na něž se při svém studiu zaměřují. Nabízí předměty zaměřené na získání důkladné orientace v metodologii společenských a zvláště ekonomických věd a zprostředkuje také kontakt s nejdůležitějšími součástmi filosofického a duchovně-kulturního dědictví naší civilizace.

Více »

Doporučujeme:

Významné publikace: