1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Hledat
Pokročilé hledání
Katedra filosofie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze usiluje o to, aby studentům umožnila nahlédnout širší intelektuální kontext oborů, na něž se při svém studiu zaměřují. Nabízí předměty zaměřené na získání důkladné orientace v metodologii společenských a zvláště ekonomických věd a zprostředkuje také kontakt s nejdůležitějšími součástmi filosofického a duchovně-kulturního dědictví naší civilizace.

Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 095 546

Doporučujeme

Logo
Společnost pro kognitivní vědu a filosofii

Významné publikace

J. Pavlík - Spontánní geneze jazyka J. Pavlík - Teorie spontanniho řádu M. Vlček a kol. - Přehled dějin poklasické a současné filosofie
M. Vacura a kol. - Přehled dějin novověké filosofie M. Vlček, M. Hemelík - Přehled dějin antické a středověké filosofie Jiří Vaněk - Způsoby estetického prožívání
Vacura Miroslav: Pragmatizace logické analýzy jazyka. Od analytické k postanalytické filosofii ve 20. století J. Vaněk - Principy obecné, ekonomické a informační etiky J. Vaněk - Filosofie v kultuře západní tradice