Válka ve filosoficko-ekonomických souvislostech (2022)

Katedra filosofie Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze pořádá ve dnech 2.-3. června 2022 vědeckou konferenci „Válka ve filosoficko-ekonomických souvislostech“. Podrobnosti se zájemci mohou dozvědět na webové stránce věnované konferenci.