Předměty

IDENT TITULEK GARANT
5FI308 Dějiny filosofie PhDr. Ing. Miroslav Vlček, Ph.D.
5FI412 Dějiny uměleckých slohů doc. PhDr. Jiří Vaněk, CSc.
5FI220 Dějiny umění a způsoby estetického prožívání doc. PhDr. Jiří Vaněk, CSc.
5FI222 Estetika doc. PhDr. Jiří Vaněk, CSc.
5FI424 Fenomenologická filosofie doc. PhDr. Ján Pavlík
5FI316 Filosofické problémy kvantifikace a měření doc. PhDr. Ján Pavlík
5FI108 Filosofie a kultura v evropských dějinách doc. PhDr. Jiří Vaněk, CSc.
FIL901 Filosofie a metodologie vědy doc. PhDr. Ján Pavlík
5FI421 Filosofie I PhDr. Ing. Miroslav Vlček, Ph.D.
5FI422 Filosofie II Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D.
5FI423 Filosofie III doc. PhDr. Ján Pavlík
FIL902 Filosofie IV. doc. PhDr. Ján Pavlík
5FI427 Filosofie mysli PhDr. Juraj Hvorecký
5FI109 Informační a ekonomická etika doc. PhDr. Ján Pavlík
5FI404 Kognitivní věda Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D.
5FI321 Metodologie ekonomie doc. PhDr. Ján Pavlík
55F102 Psaní a obhajoba odborné práce doc. PhDr. Ján Pavlík
55F112 Psaní a obhajoba odborné práce doc. PhDr. Ján Pavlík
55F752 Psaní a obhajoba odborné práce doc. PhDr. Ján Pavlík
5FI320 Rétorika doc. PhDr. Ján Pavlík
5FI444 Současná témata kognitivní vědy doc. PhDr. Ján Pavlík
5FI425 Teorie spontánního řádu a samoorganizace doc. PhDr. Ján Pavlík
5FI151 Úvod do filosofie doc. PhDr. Ján Pavlík
5FI771 Úvod do filosofie doc. PhDr. Ján Pavlík
5FI101 Úvod do filosofie doc. PhDr. Ján Pavlík
5FI112 Úvod do filosofie (pro informatiky) doc. PhDr. Ján Pavlík
5FI417 Úvod do religionistiky PhDr. Ing. Miroslav Vlček, Ph.D.
5FI468 Úvod do soudobé filosofie a metodologického myšlení Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D.
5FI469 Válka jako filosoficko-technicko-ekonomický fenomén doc. PhDr. Ján Pavlík
5FI430 Znalosti a ontologické inženýrství Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D.