Konference Fortifying Democracy for the Digital Age: Interdisciplinary Perspectives (2023)

Mezioborová akademická konference pořádaná 18-20. května 2023 se bude zabývat dopadem epistemické demokratizace na politickou demokracii v dnešní digitální éře. S tím, jak tradiční informační struktury shora dolů ustupují platformám sociálních médií, jsme svědky revoluční změny ve způsobu sdílení a konzumace informací. Tato transformace přináší demokratickým společnostem příležitosti i rizika.

Cílem konference bude podpořit diskusi o vztahu mezi politickou demokracií a epistemickou demokratizací a prozkoumat, jak se tyto koncepty mohou sladit. Budeme zkoumat schůdné cesty epistemické demokratizace v rámci různých forem politické demokracie a podporovat debatu a výměnu myšlenek.

Bližší informace zde.