Nová zahraniční monografie o behaviorální politické ekonomii a demokratické teorii získala ocenění v Ceně rektora VŠE o prestižní publikaci

Monografie Petra Špeciána Behavioral Political Economy and Democratic Theory: Fortifying Democracy for the Digital Age zkoumá výzvy, které pro liberální demokracie vyplývají ze střetu mezi moderními technologiemi a hranicemi lidské racionality. Základní otázkou knihy je, jak těmto výzvám čelit, aniž by v rámci politického systému došlo k oslabení realizace demokratických hodnot. Při hledání odpovědi předkládá argumenty ve prospěch vytváření behaviorálně informované teorie demokracie a ukazuje, jak se vědecké poznatky o mezích lidské racionality mohou stát zdrojem inspirace při tvorbě demokratických institucí.

Monografie byla publikována nakladatelstvím Routledge v ediční řadě Routledge frontiers of political economy. V soutěži s dalšími významnými vědeckými výstupy vydanými v posledním roce na VŠE se jí podařilo získat 2. místo v kategorii knižních publikací.