Mezinárodní symposium „Mezi slovenskou a českou filosofií“ /4.5.2022/

4. května
2022

Katedra filosofie NF VŠE v Praze ve spolupráci s Maticí slovenskou organizuje dne 4. 5. 2022 mezinárodní symposium „Mezi slovenskou a českou filosofií“, jehož společným tématem budou filosofická východiska různých aspektů českého a slovenského kulturního dědictví. Cílem této akce je prispět k lepšímu vzájemného pochopení vztahů mezi těmito dvěma národy, které jsou spojeny nejen společnou československou minulostí, ale i současností. Všichni jste zváni 4. 5. 2022 od 16:00 v NB 350.


Vystupující

 

JUDr. Marián Gešper, Předseda MS

  • Filosofická a právna dimenzia odkazu Štefana Marka Draxnera

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., FF UMB, SLÚ MS

  • Vplyv filozofie na poetické obrazy slovenských básnikov

PhDr. Lukáš Perný, PhD., SLÚ MS

  • Štúrovci a Hegel

doc. PhDr. Ján Pavlík, vedoucí katedry filosofie NF VŠE

  • Co jsou Češi a Slováci
Mezinárodní symposium „Mezi slovenskou a českou filosofií“ /4.5.2022/