1. Noc Filozofie

V noci z 16. na 17.  června, od 19 do 3 hodin ráno, proběhne první Noc filozofie v Praze. Na tuto akci se do Prahy sjede 55 filozofů z Francie, Maďarska, České republiky, Polska a Slovenska. Široké veřejnosti bude nabídnuta série přednášek, debat, agor, literárních pásem, uměleckých představení, filmových projekcí, koncertů  a výstav, to vše na téma „Obrazy, věda a politika“. Akce proběhne na dvou místech současně, a sice v Národní galerii v Praze, Veletržním paláci a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Tato inovativní podoba popularizace filozofie je příležitostí pro noční setkání nejen mezi filozofy z několika evropských zemí, jimiž jsou například Etienne Balibar (FR), Antonio Negri (FR/IT), Miroslav Petříček (CZ), Jiří Přibáň (CZ) či Jan Sokol(CZ), ale také osobnostmi zabývajícími se uměním. Jejím smyslem je originálním způsobem nabídnout široké veřejnosti neotřelý přístup k filozofii – v tradičním pojetí  řecké agory, a představit nejaktuálnější politická a společenská témata a jejich promítání do umělecké tvorby.

Iniciátorem tohoto prvního pražského ročníku je platforma pro výzkum ve společenských vědách v České republice, kterou tvoří Univerzita Karlova v Praze (UK), Akademie věd  České republiky (AV  ČR) a CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum   ve společenských vědách), za finanční podpory Mezinárodního visegrádského fondu a Francouzského institutu a pod záštitou Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 

První Noc filozofie v Praze má dvě významné dimenze:

  • Součinnost mezi Francií a zeměmi Visegrádské skupiny, a to na úrovni spolupráce mezi platformou CEFRES a jejími partnerskými institucemi ve střední Evropě, kterými jsou zejména: Institut filozofie a sociologie Polské akademie věd (IFiS PAN) a Centrum francouzské civilizace a frankofonních studií Varšavské univerzity (CCFEF) za Polsko; Filozofická fakulta Univerzity Loránda Eötvöse (ELTE BTK) za Maďarsko; Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě  (FiF UK Bratislava) za Slovensko; Vysoká škola v Lyonu (ENS) za Francii.
  • Téma „Obrazy, věda a politika“ nastolující současné etické a politické otázky, s podtématy jako transhumanismus, vztah člověka a zvířete, klonování, ekologie a další.

 

Kompletní program první Noci filozofie v Praze, který je výsledkem práce zúčastněných filozofů  a hlavních organizátorů  akce (Anne Gléonec za AV ČR, Ondřeje Švece za FF UK a Clary Royer, ředitelky CEFRES), je dostupný na blogu nocfilo.hypotheses.org   a bude představen během tiskové konference, která se uskuteční na půdě Akademie věd ČR ve čtvrtek 9. června v 10h.