Courses

IDENTIFIER TITLE SUPERVISOR
5FI308 Dějiny filosofie Ing. PhDr. Miroslav Vlček, Ph.D.
5FI412 Dějiny uměleckých slohů doc. PhDr. Jiří Vaněk, CSc.
5FI220 Dějiny umění a způsoby estetického prožívání doc. PhDr. Jiří Vaněk, CSc.
5FI432 Diplomový seminář KI Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D.
5FI319 Ekonomická a informační etika doc. PhDr. Jiří Vaněk, CSc.
5FI411 Estetika doc. PhDr. Jiří Vaněk, CSc.
5FI424 Fenomenologická filosofie doc. PhDr. Ján Pavlík
5FI316 Filosofické problémy kvantifikace a měření doc. PhDr. Ján Pavlík
5FI108 Filosofie a kultura v evropských dějinách doc. PhDr. Jiří Vaněk, CSc.
FIL901 Filosofie a metodologie vědy doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc.
5FI421 Filosofie I Ing. PhDr. Miroslav Vlček, Ph.D.
5FI422 Filosofie II doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc.
5FI423 Filosofie III doc. PhDr. Ján Pavlík
FIL902 Filosofie IV. doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc.
5FI426 Filosofie jazyka doc. PhDr. Ján Pavlík
5FI427 Filosofie mysli PhDr. Juraj Hvorecký
5FI413 Filosofie společnosti, politiky a dějin doc. PhDr. Ján Pavlík
5FI404 Kognitivní věda doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc.
5FI302 Metodologie vědy doc. PhDr. Ján Pavlík
5FI428 Metodologie vědy doc. PhDr. Ján Pavlík
55F102 Psaní a obhajoba odborné práce doc. PhDr. Ján Pavlík
5FI320 Rétorika doc. PhDr. Ján Pavlík
5FI425 Teorie spontánního řádu a samoorganizace doc. PhDr. Ján Pavlík
5FI303 Úvod do axiologie doc. PhDr. Ján Pavlík
5FI101 Úvod do filosofie doc. PhDr. Ján Pavlík
5FI305 Úvod do filosofie doc. PhDr. Jiří Vaněk, CSc.
5FI112 Úvod do filosofie (pro informatiky) doc. PhDr. Ján Pavlík
5FI417 Úvod do religionistiky doc. PhDr. Ján Pavlík
5FI468 Úvod do soudobé filosofie a metodologického myšlení Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D.
5FI431 Základy neurověd doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc.
5FI430 Znalosti a ontologické inženýrství Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D.