Scientific workshops

The Department of philosophy organized following workshops with published proceedings:

Classical possitivism today (Klasický pozitivismus dnes) (ed. T. Kunca), Acta Oeconomica Pragensia 5/2007, Vysoká škola ekonomická, Praha 2005, ISSN 0572-3043

Existentialism and society (Existencialismus a společnost) (ed. J. Vaněk), Acta Oeconomica Pragensia 5/2005, Vysoká škola ekonomická, Praha 2005, ISSN 0572-3043

European integration and entry of Czech Republic to European Union from point of view of hunamities (Evropská integrace a vstup České republiky do Evropské unie z pohledů humanitních věd) (ed. J. Pavlík), Acta Oeconomica Pragensia 2/2004, Vysoká škola ekonomická, Praha 2004, ISSN 0572-3043

Philosophy and methodology of economic sciences (Filosofie a metodologie ekonomických věd) (ed. V. Kyprý), Acta Oeconomica Pragensia 7/2001, Vysoká škola ekonomická, Praha 2001, ISSN 0572-3043

Philosophy: thought, art, life (Filosofie: myšlení, umění, život(eds. J. Pavlík, M. Hemelík), Acta Oeconomica Pragensia, Celebrating 60. birthday of doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc., Vysoká škola ekonomická, Praha 2000, ISSN 0572-3043

Philosophy, economics, science (Filosofie, ekonomie, věda) (ed. M. Hemelík), Acta Oeconomica Pragensia 3/1998, VŠE, Praha 1998, ISSN 0572-3043

Concerning philosophy of R. Descartes (K filosofii René Descarta) (ed. M. Hemelík), Acta Oeconomica Pragensia 5/1996, VŠE, Praha 1996, ISSN 0572-3043