Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Požadavky na absolvování vedlejší specializace

Související stránky

Povinnost získat 30 kreditů v této struktuře:

Povinné předměty – celkem 18 kreditů

 • 5FI421 Filosofie I, 6 ECTS
 • 5FI422 Filosofie II, 6 ECTS
 • 5FI423 Filosofie III, 6 ECTS

 

Volitelné předměty – celkem 12 kreditů

 

Státní závěrečná zkouška z vedlejší specializace

 • Státní zkouška z vedlejší specializace se zakládá na prezentaci předem připraveného tématu dotýkajícího se povinných i volitelných předmětů, které student v rámci vedlejší specializace navštěvoval, a ústní zkoušky vycházející z obsahu povinných předmětů.
 • Příklady tematických okruhů:
  • Filosofická antropologie – vývoj představ o člověku od antiky po současnost
  • Empiristické a racionalistické teorie poznání
  • Filosofie dějin od Hegela k Fukuyamovi
  • Fenomenologie a problematika přirozeného světa
  • Východiska analytické filosofie
  • Filosofie vědy – pozitivismus a post-pozitivismus
  • Filosofické problémy současné ekonomie