Psaní a obhajoba odborné práce

Informace o hodnocení a obsahu předmětu naleznete v sylabu v ISIS. Při vypracování dílčích povinností se řiďte níže uvedenými vzory:

Povinné články k semináři jsou následující (ke stažení na scholar.google.com, nebo ve školních databázích):


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague