Inovace studijního programu

oppa

Informace o projektu

Popis projektu
Hlavním cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění nabídky studijních programů na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Projekt umožní komplexně modernizovat celý bakalářský cyklus, vytvořit nový doktorský studijní program a inovovat stávající doktorské programy v souladu s aktuálními a nejnovějšími trendy a poznatky na předních vyspělých univerzitách v Evropě, v USA a dalších světových centrech univerzitního vzdělávání. V rámci projektu bude rozvíjena spolupráce se soukromým sektorem prostřednictvím zapojování odborníků z praxe do výuky a diskuzních seminářů (systém tzv. ekofór). Doprovodnou aktivitou projektu je dobudování dětského koutku jako faktoru důležité podpory studentek-matek při jejich studiu a akademické činnosti.

Hlavním cílem připravovaných aktivit je vychovávat všestranně vzdělané a jazykově vybavené ekonomy, kteří rozumějí ekonomickým zákonitostem v kontextu ostatních společenských věd – práva, politických věd a historie. Po absolventech s takovým profilem existuje na trhu práce v současné době významná poptávka.

V rámci projektu se počítá se vzájemným uznáváním stejných odborných předmětů na různých vysokých školách vč. škol zahraničních (systém ECTS). Zároveň bude probíhat společná výuka některých kurzů s ostatními vysokými školami (UK, ČVUT, VŚCHT).

V rámci tohoto projektu byl inovován  předmět doktorandského studia:

FIL901 – Filosofie a metodologie vědy
(Odkaz obsahuje i výukové texty: Logika a metodologie vědy, Základy empirického výzkumu societální skutečnosti)


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague