Nicov 2013 – Apriorismus a geneze etických pravidel

Tradiční Nicovské filosofické kolokvium se letos bude týkat široce vymezeného tématu etiky – především se chceme koncentrovat na vztah ekonomie a etiky, potažmo ekonomie a hodnotových soudů obecně, ale téma je možné pojmout i šířeji z hlediska evolučního, filosofického atp.

(Informace z proběhlého kolokvia naleznete zde)


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague