Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
Nicov 2013 – Apriorismus a geneze etických pravidel

Související stránky

Tradiční Nicovské filosofické kolokvium se letos bude týkat široce vymezeného tématu etiky – především se chceme koncentrovat na vztah ekonomie a etiky, potažmo ekonomie a hodnotových soudů obecně, ale téma je možné pojmout i šířeji z hlediska evolučního, filosofického atp.

(Informace z proběhlého kolokvia naleznete zde)