1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Hledat
Pokročilé hledání
Nicov 2013 – Apriorismus a geneze etických pravidel

Související stránky

Tradiční Nicovské filosofické kolokvium se letos bude týkat široce vymezeného tématu etiky – především se chceme koncentrovat na vztah ekonomie a etiky, potažmo ekonomie a hodnotových soudů obecně, ale téma je možné pojmout i šířeji z hlediska evolučního, filosofického atp.

(Informace z proběhlého kolokvia naleznete zde)