Nicov 2012 – „Ekonomická teorie a problém introspekce“

Tématem letošního ročníku nicovského kolokvia (18-20.5.2012) bude „Ekonomická teorie a problém introspekce“. Metoda introspekce je důležitou složkou metodologického subjektivismu a individualismu, a debata o ní je zároveň debatou o základních východiscích pojímání skutečnosti v rámci ekonomie. Diskuse by se měla vázat k aktuálním metodologickým trendům, jež reprezentuje Hausman, Rosenberg či D. McCloskey, a stejně tak k propojení mezi ekonomií a dalšími vědami (psychologie, sociologie). Cílem kolokvia je především diskutovat jaké uplatnění dnes metoda introspekce má a nakolik pádné argumenty lze vynést proti jejím kritikům.

(Informace z proběhlého kolokvia naleznete zde)


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague