Important dates

-

-

-

More... »

Search
Advanced search
Office hours

Related pages

Name and surname E-mail Consulting hours
PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.915@vse.czpondělí 14:30 - 15:00 304JM
doc. PhDr. Ján Pavlíkpavlik@vse.czKonzultace během zkouškového období: Čtvrtek 16:00 - 18:00 místnost: NB 338a Consulting hours during the examination period: Thursday 4.00 - 6.00 p.m. room: NB 338a
Ing. Petr Špecián, Ph.D.xspep04@vse.cz
Ing. Jitka Špeciánová, Ph.D.xmelj14@vse.cz
Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D.vacuram@vse.czKonzultační hodiny
doc. PhDr. Jiří Vaněk, CSc.vanek@vse.czLS 2017/18: čtvrtek, 16,15-17,45, NB 338 v době zkoušek případné konzultace v čase a na místě zkoušení DNE 6.2. 2018 SE KONZULTACE NEKONAJÍ (dovolená).
Ing. Tomáš Vaverka41904@vse.czPo dohodě e-mailem JM305, NB337.
PhDr. Ing. Miroslav Vlček, Ph.D.vlk@vse.cz Během zkouškového období viz zkouškové termíny.