Nicov 2011 – Filosofické základy metodologie ekonomie

Program kolokvia:

Sobota 9:00 – 12:30
Workshop grantového projektu „Filosofické základy metodologie ekonomie”

ODPOLEDNE
Výlet do přírody
19:00
Večerní filosofický klub na téma „Budoucnost filosofie na VŠE“
Posezení v klubovně, neformální rozprava o perspektivách filosofie v rámci VŠE

Neděle 10:00 – 12:00
Pokračování rozpravy předešlého dne, závěr a usnesení se nad společnými body

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague