1. Noc Filozofie

V noci z 16. na 17.  června, od 19 do 3 hodin ráno, proběhne první Noc filozofie v Praze. Na tuto akci se do Prahy sjede 55 filozofů z Francie, Maďarska, České republiky, Polska a Slovenska. Široké veřejnosti bude nabídnuta série přednášek, debat, agor, literárních pásem, uměleckých představení, filmových projekcí, koncertů  a výstav, to vše na téma „Obrazy, věda a politika“. Akce proběhne na dvou místech současně, a sice v Národní galerii v Praze, Veletržním paláci a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Tato inovativní podoba popularizace filozofie je příležitostí pro noční setkání nejen mezi filozofy z několika evropských zemí, jimiž jsou například Etienne Balibar (FR), Antonio Negri (FR/IT), Miroslav Petříček (CZ), Jiří Přibáň (CZ) či Jan Sokol (CZ), ale také osobnostmi zabývajícími se uměním. Jejím smyslem je originálním způsobem nabídnout široké veřejnosti neotřelý přístup k filozofii – v tradičním pojetí  řecké agory, a představit nejaktuálnější politická a společenská témata a jejich promítání do umělecké tvorby.

Iniciátorem tohoto prvního pražského ročníku je platforma pro výzkum ve společenských vědách v České republice, kterou tvoří Univerzita Karlova v Praze (UK), Akademie věd  České republiky (AV  ČR) a CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum   ve společenských vědách), za finanční podpory Mezinárodního visegrádského fondu a Francouzského institutu a pod záštitou Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 

První Noc filozofie v Praze má dvě významné dimenze:

 

Kompletní program první Noci filozofie v Praze, který je výsledkem práce zúčastněných filozofů  a hlavních organizátorů  akce (Anne Gléonec za AV ČR, Ondřeje Švece za FF UK a Clary Royer, ředitelky CEFRES), je dostupný na blogu nocfilo.hypotheses.org   a bude představen během tiskové konference, která se uskuteční na půdě Akademie věd ČR ve čtvrtek 9. června v 10h.
Snímka obrazovky 2016-05-30 o 11.33.25


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague