Termíny

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Katedra filosofie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze usiluje o to, aby studentům umožnila nahlédnout širší intelektuální kontext oborů, na něž se při svém studiu zaměřují. Nabízí předměty zaměřené na získání důkladné orientace v metodologii společenských a zvláště ekonomických věd a zprostředkuje také kontakt s nejdůležitějšími součástmi filosofického a duchovně-kulturního dědictví naší civilizace.

Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 095 546

Doporučujeme

Společnost pro kognitivní vědu a filosofii

Logo

Významné publikace

J. Pavlík - Spontánní geneze jazyka J. Pavlík - Teorie spontanniho řádu K. Pstružina - Pojednání o lidském myšlení I
K. Pstružina - Pojednání o lidském myšlení III Úvod do filosofického myšlení Jiří Vaněk - Způsoby estetického prožívání
K. Pstružina - Pojednání o lidském myšlení II J. Vaněk - Principy obecné, ekonomické a informační etiky